Tüm Yönleriyle Sağlık Sigortası

Tüm Yönleriyle Sağlık Sigortası

Tüm Yönleriyle Sağlık Sigortası
  • 10 Aralık 2020
  • Balans Sigorta Editör

Tüm Yönleriyle Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası bireylerin tıbbi yardım, ilaç ve tedavi masraflarına karşı teminat veren bir sigorta çeşididir. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının izni ve onayı olmak şartıyla sigortalı olan şahsın ameliyat, uzun ya da kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi sayılabilen tüm harcamalar; azami limitlerle tam ya da muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında çeşitli farklılıklar bulunmakla birlikte; periyodik olarak yapılmakta olan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi sebebi olmayan masraflar ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat dışında tutulmaktadır. Sağlık sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılabilir; zorunlu değildir. 18-65 yaş arası gerekli şartları taşıyan herkes özel Ataşehir sağlık sigortası yaptırabilir. Sigorta süreleri 1 yıllık olup yıl bitince sağlık sigortası kişinin durumuna göre yenilenebilir. Özel sağlık sigortası kişiye özel yapıldığı için ücreti hakkında net bir cevap verilemez.

Sağlık Sigortası Çeşitleri

Özel sağlık sigortası 2 ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan birincisi yatakta tedavi teminatı ikincisi ise ayakta tedavi teminatıdır. Bunları şu şekilde inceleyebiliriz:

  • Yatarak Tedavi Teminatı

Ameliyatlı veya ameliyatsız bir şekilde hastane bünyesinde yatarak yapılan tedaviler içerisinde yer alan hastaneye yatış ve çıkış dönemindeki doktor ve geriye kalan tüm ilgili giderler, sigortalının hastanede kaldığı vakit oluşan giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderleri bu teminat adı altında ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanır.

  • Ayakta Tedavi Teminatı

Doktor muayenesi, teşhis yöntemleri için yapılan işlemler (MR, tomografi ve laboratuvar tetkikleri vs.), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Bu sayılan 2 teminata ek olarak fazladan prim ödemek koşuluyla gözlük (cam, çerçeve ve lens) ve dişin içinde bulunduğu üçüncü bir teminatı grubu da bazı sigorta şirketleri tarafından sağlık sigortası seçenekleri arasında sunulmaktadır.

Özel sağlık sigortası adından da anlaşılacağı üzere özel bir sağlık sigortası türüdür. Bu sigorta türüne sahip olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na tabi olmak gerekmemektedir. Böylelikle istenilen sağlık kuruluşundan istenilen kalitede bir sağlık hizmeti satın alınıp herhangi bir tereddüt yaşanılmadan tedavi olunulabilir.

Whatsapp Hızlı Teklif Al Hızlı Teklif Al