Sağlık Sigorta

Sağlık Sigorta

Balans Sigorta Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz.

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortası bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

Sosyal güvenlik kurumum bana yeterli güvenceyi sağlıyor, 'Yeterince param var. Hastalanırsam tüm sağlık harcamalarımı kendim karşılayabilirim!, Sağlığım yerinde çok şükür. Kendime iyi bakıyor ve hasta olmuyorum, Özel sağlık sigortasına ihtiyacım yok!' ya da 'Özel sağlık sigortası çok pahalı, bütçemi aşıyor!' diye düşünebilirsiniz.

Oysa ki özel sağlık sigortası sizi sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan kurtaran değerli bir güvencedir. Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar.

Ataşehir'de bulunana ofisimiz ile tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz.

Özel sağlık sigortası yaptırmanın size sağladığı avantajlar

  • Herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi görmeniz gerektiğinde özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden poliçe süreniz olan 1 yıl boyunca yararlanırsınız.
  • Hastalanmanız halinde özel sağlık kuruluşlarında gördüğünüz tedavilerle ilgili sizin karşılayamayacağınız yüksek giderleri karşılarsınız.
  • Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçersiniz.
  • Özel sağlık kuruluşlarından otel konforu ile yararlanır, en kaliteli hizmeti alır ve kendinizi ayrıcalıklı hissedersiniz.
  • Herhangi bir kaza ya da hastalık geçirmeniz sonucu ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı satın aldığınız ürüne bağlı olarak yurt içinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılarsınız.
  • Seçtiğiniz ürüne bağlı olarak yurt dışında da kaza ya da hastalık geçirdiğinizde poliçe teminatlarınıza göre tüm masraflarınızı ödersiniz.

Üstelik, kendiniz ile eş ve çocuklarınızın özel sağlık sigortası primlerini vergiden düşebilirsiniz.

Özel sağlık sigortası priminizi;
  • Bordrolu olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız brüt kazancınızın %5'ini asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.
  • Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefseniz beyan ettiğiniz yıllık gelirin %5'ini asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.
  • Ekonomik durumunuz ne düzeyde olursa olsun ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir sağlık sigortası bulursunuz. Sağlık sigortası yaptırarak hem sağlığınızı hem de mali durumunuzu koruyabileceğinizi unutmayın!
  • Sağlık sigortası yaptırarak sağlığınızı güvence altına alın! Sigorta şirketi, bir hastalık ya da kaza halinde sağlık giderlerinizi sizin adınıza ödesin. Siz de sağlık harcamalarınızı tasarrufa yönlendirin…
Balans Sigorta Sağlık Sigortası
Balans Sigorta İle Sağlığınız Güvende

Modern yaşamın stresi, zorluğu gelecek kaygısı ve var olan sorumluluklar günümüz insanının kaygısını arttıran faktörlerdir. Bu nedenle çağımız insanı yaşamını kolaylaştırıcı ürün ve hizmetlere fazlaca ihtiyaç duymaktadır. Örneğin; kasko sigortası ya da sağlık sigortası gibi modern güvence sistemleri bunlardan bazılarıdır.

Sigorta Nedir?

Sigorta esasında son derece geniş ve karmaşık bir kavramdır. Ancak sigorta kısaca; risklere karşı kişileri ya da bir şeyi korumak amacıyla oluşturulmuş güvence sistemi olarak tanımlanabilir. Sigorta sisteminin esası sigorta primlerine dayanır. Sigorta, ödenen prim karşılığında bir kişinin ya da eşyanın muhtemel zararlara karşı risk meydana geldiğinde korunmasını hedeflemekte olan bir güvence sistemidir.

Sigortanın Yeni bir Kurum Mudur?

Aslında sigortanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Araştırmalar sigorta poliçesine benzer ilk işlemin günümüzden 4000 yıl önce Babil İmparatorluğunda yapıldığını ortaya koymuştur.

Fakat mevcut sistemdeki sigorta poliçesinin atası kabul edilebilecek sigortacılık işlemleri ise 1300' lü yıllarda İtalya' da yapılmıştır. Deniz ticareti ile uğraşan tacirler arasında düzenlenmiş işlemlerdir. Zaten sigortanın ortaya çıkışı deniz aşırı ticaretin yaygınlaşması sebebiyledir.

Ülkemizde ise 1872 yılında ilk Fransız sigorta şirketinin temsilcilik açması ile sigortacılık başlamıştır denilebilir.

Balans Sigorta Sağlık Sigortası

Sigortanın Türleri

Bugün sigortanın geldiği noktada çeşitlilik iki ana grupta toplanmaktadır. Bunlardan birinci grup " Hayat Sigortaları " ikinci grup ise " Hayat Dışı Sigortalar" dır. Ya da başka ifade ile " Can Sigortaları ve " Mal Sigortaları " dır. Mal sigortaları; deprem sigortaları, yangın sigortaları, kasko ve trafik sigortaları gibi çeşitleri olan sigortalardır.

Hayat sigortaları ise; belli bir prim karşılığında sigortalının belirtilen süre içinde ve belirtilen süre içinde ve belirtilen durumlarda can kaybı, işsizlik, hastalık gibi hallerde hak sahiplerine riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemeyi kapsayan sigorta türüdür.

Sigorta Bir Zorunluluk Mudur?

Kişilerin bazı felaketlerden, afetlerden ya da zorlayıcı durumlardan kendi imkanları ile çıkmaları mümkün değildir. Örneğin; bir yangın sebebiyle fabrikada oluşan can ve mal kaybı hasarının bir kişi ya da kuruluş tarafından tek başına tazmin edilmesi beklenemez, çok zor hatta imkansızdır.

Zaten sigortanın ortaya çıkış sebebi de bu ihtiyaçtan dolayıdır.

Sigortacılık sisteminde, sigortalıların belirli sürelerde ödedikleri sigorta primleri ortak havuzda toplandığından güçlü bir sermaye birikimi meydana gelmekte ve riskin gerçekleşmesi halinde hasarlar bu fondan karşılanabilmektedir.

Sigortanın bu güvencesinden kişiler mahrum kalmak istemezler. Ancak bazı sigorta türlerinin yaptırılması ise yasal zorunluluktur. Örneğin zorunlu trafik sigortaları gibi.

İstanbul Ataşehir Bölgesinde Balans Sigorta

Balans sigorta şirketi olarak özelde İstanbul Ataşehir bölgesi ve elbette tüm İstanbul' da hizmet veren sektörün lider firmalarından birisiyiz. Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü sermayeli ve en fazla müşteri odaklı iki sigorta şirketi olan AXA Sigorta ve Ak Sigorta Şirketi'nin yetkili acentesiyiz.

İstanbul Ataşehir bölgesinde müşterilerimize 7/24 telefon web sayfamız üzerinden hizmet vermekteyiz.

Balans Sigorta Olarak Size En Özel Ve Uygun Sağlık Sigortasını Sunuyoruz

Bilindiği üzere; sağlık sigortası hastalık veya kazalar sonucu yaşanabilecek sağlık sorunlarında ekonomik bir güvence sağlamak amacıyla ve isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta çeşididir. Gerekli şartlara sahip herkes 18- 65 yaş arası olmak kaydıyla sağlık sigortası yaptırabilir.

Özel sağlık sigortası ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizin yüzde yüzüne kadar varan güvenceler sağlanmaktadır. Günümüzde artık özel sağlık sigortası yaptırmak bir lüks değil ihtiyaç haline gelmiş durumdadır.

Bizler balans sigorta olarak siz değerli müşterilerimize sağlık sigortası konusunda da en uygun ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda optimum fayda sağlayacak çözümleri bulmaktayız.

Whatsapp Hızlı Teklif Al Hızlı Teklif Al