Bes/Hayat Sigortası

Bes/Hayat Sigortası

Bireysel Emeklilik Sistemi;

 

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”),

Ülkemizde emekli olduktan sonra yaşam standartlarını korumak ve devam ettirebilmek için ikinci bir iş yapmak zorunda kalınıyor. Bireysel emeklilik sistemi ile kişi emekli olduktan sonra düşen gelirini korumak amaçlı aldıkları ek gelir ile çalışırken ki yaşam standardını korumuş oluyorlar.

Balans Sigorta, size sistem hakkında bilgi verir ve emekliliğe yönelik beklentileriniz, gelir düzeyiniz ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Teklifi kabulünüz doğrultusunda, dilerseniz acentamıza gelerek dilerseniz mail yoluyla teklifi onaylamanız ile bir emeklilik sözleşmesine sahip olabilirsiniz.

Birikiminizin hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihinize dilerseniz siz karar verebilirsiniz. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmazsanız birikimleriniz, dâhil olduğunuz emeklilik planı kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir.

BES, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet katkısı ile desteklenen bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde emekli olmak için, ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamlamanız gerekir.

Balans Sigorta aracılığıyla alacağınız Bireysel Emeklilik sistemi ile geleceğinizi güvence altına alabilirisiniz. Tasarruf yaparak ileriki yıllarda daha rahat bir hayat sürdürülebilirsiniz. Birikim sahibi olduğumuzda kendimizi daha güvende hissediyor, yarınlara daha güvenle bakıyoruz.

BES Avantajları Nelerdir?

 • Birikim yapmanızı sağlar. Tasarruf alışkanlığı edinmenize imkan tanır.
 • Birikimlerinize %25 devlet katkı payı eklenir. Yani yaptığınız her katkı payı için %25 devlet katkısı ödenir. (Sistem de belirlenen süre doğrultusunda kaldığınızda bu katkı payına sahip olabilirisiniz.)
 • BES fonunuzu ve şirketinizi değiştirme hakkınız vardır. ...
 • Ödemelerinizi bütçenize göre arttırıp azaltabilir ya da bir süre ara verebilirsiniz.
 • BES fonları vergiden muaftır.
 • Fonlarınız uzman kişiler tarafından yönetilir.
 • Güvenlidir ve denetleme mekanizmaları tarafından sıkı bir denetim altındadır.
 • Şeffaf bir sistemdir. Fonlarınızı istediğiniz anda takip etme imkanınız vardır. Getirilerini anında görebilir hatta dilerseniz değiştirebilirsiniz.

Balans sigorta olarak İstanbul Ataşehir’de bireysel ve kurumsal müşterilerimize doğru teminatlarla sigortalanmaları konusunda destek vermekteyiz. Sizlere sağlık sigortası, konut sigortası, araç sigortası, işyeri sigortası, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası (BES), Nakliyat Sigortası adı altında kapsamlı sigorta hizmetleri sunmaktayız. Yenilikçi, genç ve uzman personellerimizle sizlere en kaliteli hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz.

Bizlere 7 gün 24 saat 0(216) 548 14 16 no lu telefondan veya whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.

Unutmayın! Hayatınız dengede ise mutluluk her daim sizinle...

Rahat Bir Emeklilik

Sizce mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü? Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kuruldu ve amacı emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi korumanızı sağlamaktır.

Güven

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yılsonu mali tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda günlük izlenir.

Şeffaflık

Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) nezdinde tutulur. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Vergi Avantajı

Emeklilik yatırım fonlarının getirileri stopaj kesintisinden muaf olduğu için yatırım aşamasında vergi avantajınız olmaktadır.

Devlet Katkısı

İşveren tarafından ödenenler hariç adınıza ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar Devlet katkısı olarak hesaplarınızdan ayrı olarak takip edilir. Bu katkının sınırı; bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamının ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarıdır.

Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı

Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu seçme, istediğiniz risk derecesine göre de bir sözleşme yılında 6 defa değiştirme hakkınız var.

Lisanslı Aracılardan Hizmet

Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

Ödemeye Ara Verme Hakkı

Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Birikimlerinizin Değerlendirilmesi Sırasında;

Emeklilik yatırım fonları, kurumlar vergisinden ve gelir vergisi kesintisinden (stopajından) muaftır.

Sistemden Ayrılma Sırasında;

10 yıl boyunca sistemde kalmadan ayrılan katılımcının hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunan irat tutarı üzerinden %15; 10 yıl boyunca sistemde kalmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcının irat tutarı üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılan katılımcıdan %5 stopaj kesintisi dışında vergi alınmamaktadır.

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar olan Devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarından ayrı olarak takip edilir ve T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı'nca belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait brüt asgari ücretin toplamını aşamaz.

Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra

 • En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %15'ine,
 • En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %35'ine,
 • En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %60'ına hak kazanır.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.

Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

29.05.2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı ödenmez.

01.01.2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde bulundukları toplam süreye, 01.01.2013 tarihinden itibaren 01.01.2016 tarihine kadar sistemde kalmak koşuluyla 01.01.2016 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere;

 • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
 • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
 • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.

Mevzuat hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp Hızlı Teklif Al Hızlı Teklif Al

TEKLİF AL ×