Kapsamlı Sağlık İçin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kapsamlı Sağlık İçin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kapsamlı Sağlık İçin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
  • 10 Aralık 2020
  • Balans Sigorta Editör

Kapsamlı Sağlık İçin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanmayan veya ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamakta olan devlet destekli bir sağlık sigortası türüdür. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden katılım payı haricinde bir ücret ödemeden sağlık hizmeti alınmasını sağlar. Yani bir sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü alındıysa SGK ile anlaşması bulunan hastanelerde tedavi olunur; yüksek kalitede sağlık hizmeti alınır ve SGK’nin karşılamadığı miktar, sigorta şirketi tarafından tedavi olunan kuruluşa ödenir. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin fiyatlar; sigorta şirketlerinin teminatlarına, limitlere ve ek hizmetlere göre değişkenlik göstermektedir. Muhtemel bir hastalık veya kaza anında insanın daha rahat hissetmesini sağlayan önemli bir sigorta çeşididir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nerelerde Geçerlidir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası Ataşehir öncelikli olarak SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde geçerlidir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerli kabul edildiği hastanelerden yararlanabilmek için poliçede belirtilmiş olan sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alınırken sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu hastaneler öğrenilerek önceden gidilen, bilinen veya adrese yakın olan sağlık kurumlarını kapsayan poliçe tercih edilebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasından poliçede yazılı olan teminatlar kapsamında yararlanılabilir. Sigortanın kapsadığı yatarak veya ayakta tedavi teminatları, ek teminatlar dahilinde anlaşmalı hastanelerden sağlık hizmetleri alınabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Hizmetleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası; yatarak tedavi teminatlarını ve ayakta tedavi teminatlarını, sigorta şirketine göre değişebilen ek teminatları kapsar. Bununla birlikte herhangi bir kaza veya ani hastalık durumlarında özel hastanelerde bulunan acil servislerden de yararlanma olanağı tanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, yatarak tedavi teminatı ile hastanede yatmayı gerektiren durumlarda, hastaneye yatış ve tedavi masraflarını karşılar. Ameliyat olmak gerektiğinde ameliyatı, ameliyatın öncesinde ve sonrasında yapılan tetkiklerin masraflarını içerir.

Ayakta tedavi teminatıyla hastanede yatılmasını gerektirmeyen durumlarda muayene, röntgen ve laboratuvar tetkikleri gibi sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir. Her bir muayeneye gidildiğinde ilgili muayeneye ilişkin yaptırılan tahlil ve tetkikler de o muayene hakkı içerisinde sayılmaktadır. Ayrıca ek prim ödenilerek tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı daha da genişletilebilir.

Whatsapp Hızlı Teklif Al Hızlı Teklif Al