Bes/Sağlık Sigortası

Bes/Sağlık Sigortası

Balans Sigorta Bes/Sağlık Sigortası

Geleceğe Güvenle Bakmak İçin Bes

Günümüz insanı gelişen teknoloji ve modern yaşama rağmen geleceğine endişe ile bakmaktadır. Yaşlılık, hasatlık, yetersiz emeklilik gibi kaygılar bu endişenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde, geçmişi çok da eskilere dayanmayan bireysel emeklilik büyük ilgi görmektedir.

Sigorta Nedir?

Sigorta sistemi ve kavramı esasında oldukça karmaşık bir yapıdır. Fakat sigortayı kısaca; risklere karşı bireyleri ya da bir şeyi korumak amacıyla oluşturulmuş güvence sistemi olarak açıklayabiliriz. Sigorta sistemi esasında " sigorta primlerin" dayanır.

Yani sigorta kavram ve kurumu ödenen sigorta primleri ile başlar ve varlığını sürdürebilir. Sigorta; ödenen prim karşılığında bir kişinin veya eşyanın olası zararlara karşı risk gerçekleştiği anda korunmasını hedeflemekte olan bir güvence sistemidir.

Sigortanın Tarihi

Sigorta kavramı tarihte ilk olarak 4000 yıl önce Babil İmparatorluğunda karşımıza çıkmaktadır. Hammurabi Kanunlarında da görülen sigorta kavramına sonraki dönemde İtalya' da rastlamaktayız. hatta denilebilir ki; modern anlamda ilk sigorta poliçesi 1300' lü yıllarda burada düzenlenmiştir.

Ülkemizde ise 1872 yılında Fransız sigorta şirketinin temsilcilik açması ile sigorta kavramı yerleşmeye başlamıştır.

Sigortanın Çeşitleri

Sigorta iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Can ve Mal Sigortaları ya da başka bir ifade ile " Hayat Sigortaları " ve " Hayat Dışı Sigortalar " olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir.

Mal sigortaları; deprem sigortası yani DASK, yangın sigortaları, kasko gibi sigorta alt başlıklarına sahip bulunmaktadır.

Can Sigortaları ya da diğer anlatımla " Hayat Sigortaları" ise; belli bir prim karşılığında sigortalının belirtilen süre içinde ve belirtilen durumlarda can kaybı, işsizlik, hastalık gibi hallerde riskin gerçekleşmesi sebebiyle hak sahiplerine tazminat ödemeyi kapsayan bir sigorta türüdür.

Sigorta Bir Zorunluluk Mudur?

İnsanların, birtakım afetlerden, felaketlerden ya da zorlayıcı durumlardan kendi imkanları ile çıkmaları mümkün değildir. Örneğin; bir deprem neticesinde evi yıkılmış, otomobili kullanılamaz hale gelmiş belki iş yeri de yok olmuş bir insanın bu kadar zararın altından kendi başına kalkmasını beklemek olası değildir.

Bu tür olağanüstü durumlara çözüm üretmek gayesiyle sigorta kurumu zaman içinde ortaya çıkmış ve bugünkü noktaya gelmiştir. Sigortacılık sistemi; sigortalıların belirli sürelerde ödedikleri sigorta primleri ortak havuzda toplandığından güçlü bir sermaye birikimi meydana gelmekte ve riskin gerçekleşmesi halinde hasarlar bu fondan karşılanabilmektedir.

Elbette bireyler sigortanın bu güvencesinden mahrum kalmak istemezler. Ancak bazı sigorta çeşitlerinin yaptırılması ise yasal zorunluluktur. Ülkemizde buna DASK ve zorunlu trafik sigortasını örnek olarak gösterilebilir.

Balans Sigorta Bes/Sağlık Sigortası

İstanbul Ataşehir Bölgesinde Balans Sigorta BES Konusunda Uzmanınız

Bizler Balans Sigorta şirketi olarak özelde İstanbul ataşehir bölgesi ve elbette tüm İstanbul' da hizmet veren sektörün önemli firmalarından birisiyiz. Dünyanın ve Türkiye' nin lider ve en güçlü sermayeli ve en fazla müşteri odaklı iki sigorta şirketi olan AXA Sigorta ve Ak Sigorta Şirketi' nin yetkili acentesiyiz. Balans sigorta olarak İstanbul ataşehir bölgesinde müşterilerimize bir telefon kadar yakınız. Balana sigorta olarak bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz web sayfamızdan da rahatlıkla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Balans Sigorta BES Konusunda Sizin Çözüm Ortağınız

Türkiye' de henüz geçmişi çok eski olmayan BES; yani " Bireysel Emeklilik Sigortası " konusunda sizler için ataşehir de de aradığınız çözüm ortağıyız. " BES " olarak bilinen bu sigorta türü Hayat Sigortalarının bir çeşididir. Bireylerin aktif çalışma dönemleri süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini temin eden özel emeklilik sistemidir.

BES' i teşvik eden devlet bu sisteme girecek vatandaşlara ekstra imkanlar da tanımaktadır. Balans sigorta olarak sizlere en uygun ve optimum fayda sağlayacak BES emeklilik ürününü birlikte oluşturalım . Geleceğiniz BES ile güvende.

Whatsapp Hızlı Teklif Al Hızlı Teklif Al